Privacyverklaring en cookies

Doel gegevens

Healing Touch in Nederland slaat voor de volgende doelen persoonsgegevens op.

 

Contact opnemen om een dienst aan te bieden

Jouw gegevens slaan we op als jij contact opneemt met Healing Touch in Nederland via de website. Op de formulieren op de website wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om je adequaat antwoord te kunnen geven, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Gegevens die jij achterlaat op de website van Healing Touch in Nederland zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

Jouw gegevens slaan we ook op als als jij contact opneemt via de mail. De mails slaan we op een mailserver.

 

Verbeteren website

De website van Healing Touch in Nederland verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren, dit zijn zogenaamde cookies. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Je kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

 

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Healing Touch in Nederland, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Beveiliging

De persoonsgegevens die door Healing Touch in Nederland of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Healing Touch in Nederland privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

 

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Healing Touch in Nederland opgeslagen zijn. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@healingtouch-in-nederland.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Healing Touch in Nederland.

 

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Healing Touch in Nederland opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Healing Touch in Nederland al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Je kunt dit vragen door een mail te sturen naar info@healingtouch-in-nederland.nl.

 

Recht op het stoppen van gegevensgebruik

Wil jij niet dat Healing Touch in Nederland jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Je kunt dit vragen door een mail te sturen naar info@healingtouch-in-nederland.nl.

 

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Healing Touch in Nederland zijn opgesagen? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Je kunt dit vragen door een mail te sturen naar info@healingtouch-in-nederland.nl.

 

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Healing Touch in Nederland niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

Jouw plichten

Healing Touch in Nederland verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het verstrekken van informatie over Healing Touch in Nederland. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van informatie of inschrijving voor de opleiding tot Healing Touch behandelaar. Voor het volgen van (een deel van) de opleiding zullen je gegevens worden doorgegeven aan de docent en worden bewaard gedurende de periode van de opleiding. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Healing Touch in Nederland de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Healing Touch in Nederland met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Healing Touch in Nederland behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of wanneer Healing Touch in Nederland dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Healing Touch in Nederland te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt of je voelt je niet prettig omtrent het gebruik van jouw gegevens door Healing Touch in Nederland, laat dat dan gerust weten door een mail te sturen naar info@healingtouch-in-nederland.nl.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.