Over Healing Touch

Healing Touch, helen met je handen

Healing Touch is een ontspannen, verzorgende bioveld therapie die vanuit liefdevolle houding wordt gegeven. Het werkt op onze energiecentra, chakra’s genoemd, en op het energieveld rondom ons lichaam via zachte aanrakingen en uitwisseling van energie tussen de cliënt en de therapeut.

Het lichaam wordt gezien als een eenheid waarin het fysieke, emotionele, mentale en spirituele onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met Healing Touch wordt op elk van deze terreinen de energie in balans gebracht, worden blokkades en ophopingen van energie weer in beweging gebracht en kan het energieveld worden schoongemaakt. Als de balans is hersteld, heeft het lichaam meer energie om kwetsbare plekken te helen.

 

Wat kan ik verwachten van een Healing Touch behandeling?

Healing Touch werkt, net als Reiki, Qigong en Therapeutic Touch, op het bio-energetisch veld. De Healing Touch behandelaar kent specifieke interventies voor bepaalde klachten en aandoeningen. Een bioveld behandeling bevordert het welzijn en kan  ongemakken van een chronische ziekte verminderen, maar geneest niet de ziekte zelf. Het vervangt dus niet de reguliere behandeling van een ziekte of aandoening. Lees meer in het zakboekje Bioenergy Medicine van dr. Wayne Jonas (Engelstalig).

Een Healing Touch behandeling wordt vaak toegepast bij pijn, wondgenezing, ontstekingen, chronische ziektes zoals diabetes, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson,  fibromyalgie, kanker, allergie, restless legs, slaapstoornissen, verslaving, angst en depressie, vermoeidheid, burnout.

handen-licht

Healing Touch behandelaars (practitioners)

Healing Touch werkt wereldwijd met gestandaardiseerde technieken. Deze zijn veilig voor alle leeftijden. De handen van de Healing Touch Practitioner zijn zijn/haar instrument tijdens de behandeling. Deze kunnen het lichaam zacht aanraken, of erboven blijven. De verschillende behandelingen werken voor rust en ontspanning, op de wondgenezing, bij pijn, bij vasthouden van vocht. Het welzijn verbetert bij diverse aandoeningen zoals kanker, de ziekte van Parkinson, diabetes, dementie.

De beroepshouding is van essentieel belang. De Healing Touch Practitioner werkt vanuit integriteit, oprechtheid, vanuit het hart en met de juiste intentie.
Healing Touch Practitioners werken graag samen met de reguliere medische zorg. Healing Touch is geen genezende behandeling, maar versterkt wel de eigen kracht tot herstel.

Case Study onderzoek naar Healing Touch bij patiënten met de ziekte van Parkinson

Drie verpleegkundigen deden een Case Study naar de resultaten van enkele specifieke Healing Touch interventies die zij gedurende 13 wekelijkse sessies uitvoerden bij mensen met de ziekte van Parkinson. De resultaten zijn zeker bemoedigend! En ze nodigen daarnaast uit tot verder onderzoek. Voor meer informatie, lees hier.

Reactie van een van de deelnemers aan de Case study: Compliment, zeer leesbaar en ik kan me er goed in vinden. Fraaie conclusies ook. Mijn advies aan het Parkinson Net zou zijn: adviseer positief en biedt Healing Touch aan als mogelijkheid om het welzijn bij Parkinson patiënten te verbeteren en te vergroten. Mijn overtuiging is dat een regelmatige behandeling meer balans geeft en dat het medicatie gebruik positief wordt beïnvloed.

 

handen-licht