HT Module 2

Energetische patronen en Klinische Toepassingen

In deze module ga je verdiepen en verder uitbreiden wat je leerde in module 1. Je krijgt nieuwe energetische interventies aangereikt. Je leert het anamnesegesprek met een cliënt, het beoordelen van het energieveld en het kiezen van een interventie. Je werkt verder met het lesboek ‘Grondbeginselen en Beoefening van Healing Touch' (oorspronkelijke titel: 'Foundations and Practice of Healing Touch’). De module wordt in het Nederlands gegeven.

De module bevat 18 lesuren waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen. Na het volgen van deze cursus behaal je het Certificate of Completion: Energetic Patterning and Clinical Applications van Healing Beyond Borders. Indien je dit wenst, kun je hierna doorstromen naar module 3.

Er zijn docenten in opleiding; het is mogelijk dat er een docent in opleiding aanwezig is bij module 2, dan wel deze geheel of gedeeltelijk onder supervisie geeft.

cursus

Voor informatie over datum, locatie, prijs en inschrijven voor deze module:

Bekijk hier welke modules er nog meer worden gegeven.