Het energetisch lichaam

Energie wordt veelal gedefinieerd als de bron van de kracht die kan worden gebruikt om werk te verrichten of een doel te bereiken. In een meer wetenschappelijke benadering wordt energie gedefinieerd als informatie die vibreert. De wetenschap heeft vastgesteld dat alles in het heelal vibreert, alles in een eigen frequentie. Ook het menselijk lichaam bestaat uit energie. Deze energie kan zich uiten in patronen, geluid, lichaamslagen, kleur, gedachten.

gras-water

Het voelen en werken met menselijke energie kun je leren. In Healing Touch wordt, net als in de  acupunctuur, Shiatsu-massage e.d.  gewerkt vanuit het menselijk energiesysteem. Dit energiesysteem bestaat uit energiecentra (chakra's), energiebanen (meridianen en nadi's) en het energieveld rondom een persoon (aura). Bij een Healing Touch behandeling vindt uitwisseling van energie plaats tussen de behandelaar en de client.

Als we de definitie van energie als informatie die vibreert, verbreden zodat gezondheid eronder valt dan kunnen we gezondheid definiëren als de staat van een organisme op een gegeven moment. Er is sprake van een goede gezondheid als een organisme en zijn bestanddelen zoals cellen en organen optimaal functioneel vibreren. Vibratiegeneeskunde is het opzettelijk gebruik van een frequentie (vibratie niveau) om een andere frequentie positief te beïnvloeden of een organisme in evenwicht te brengen. Energetische healing gebruikt informatie, samen met vibratie om een effect te bewerkstelligen.(bron: Cyndi Dale, Het Subtiele Lichaam, Een encyclopedie van de energetische anatomie . Altamira Haarlem, 2011)