Healing Beyond Borders

Healing Beyond Borders

Healing Beyond Borders is de moederorganisatie voor Healing Touch behandelaars. Healing Beyond Borders is een wereldwijde non-profit organisatie die Healing Touch behandelaars en docenten opleidt, onderzoek coordineert en de integratie van Healing Touch in gezondheidsinstellingen ondersteunt.

Missie, visie en kernwaarden

Het is de visie van Healing Beyond Borders om licht en liefde te verspreiden en het creëren van heelheid op aarde.

Het is de missie van Healing Beyond Borders om heling en licht wereldwijd te verspreiden middels het geven van Healing Touch behandelingen en het onderwijzen in de methode Healing Touch. De cursussen Healing Touch worden gegeven door speciaal daarvoor opgeleide docenten.

De Healing Touch behandelaars hebben als mens en als professional de volgende kernwaarden: integriteit, werkend vanuit het hart, respect voor zichzelf en voor anderen, zelfzorg, dienstbaar zijn, positiviteit uitdragen in je gemeenschap, onvoorwaardelijke liefde.

gras-water

Platform Healing Touch Practitioners in Nederland en België

Het is de ambitie van het Platform Healing Touch in Nederland om informatie over de opleiding en de Healing Touch praktijken in Nederland en België uit te dragen. Het platform Healing Touch in Nederland en België wordt gevormd door (gecertificeerde) Healing Touch behandelaars, docenten en studenten in Nederland en België. Alle op deze site genoemde behandelaars hebben de volledige opleiding doorlopen. De gecertificeerde behandelaar heeft daarnaast zijn/haar werk laten toetsen door een internationale commissie en het officiële diploma behaald.

Alle onderschrijven de missie, visie en kernwaarden van de moederorganisatie Healing Beyond Borders.

Onderzoek

Er zijn veel onderzoeken gedaan t.a.v. Healing Touch, zoals Healing Touch bij angst en depressie, bij kanker, bij het immuunsysteem, bij pijn, bij stressreductie, bij chirurgische ingrepen pre- en postoperatief, bij cardiovasculaire problematiek, het stervensproces, HIV, in de kindergeneeskunde en t.a.v. spiritualiteit. Ook andere studies zijn beschikbaar. De onderzoeken staan op de website van de moederorganisatie Healingbeyondborders.org.

In Nederland deden verpleegkundigen een Case Study Onderzoek naar Healing Touch bij mensen met de Ziekte van Parkinson.

Drie verpleegkundigen behandelden ieder een patiënt met de ziekte van Parkinson (ZvP) gedurende 13 weken met twee specifieke Healing Touch (HT) interventies. Geen van deze patiënten was bekend met energetische behandelingen. Doel was het vastleggen van verloop en ervaren effecten, met name met betrekking tot het welzijn. De behandelingen werden uitgevoerd in de periode van 1 maart t/m 15 juni 2018. Er waren zowel overeenkomstige als casus specifieke resultaten. Overeenkomsten waren het verbeteren van het welbevinden, een hoger energieniveau, verbetering van de slaap, verbetering van de lichaamsbewustzijn en versterking van de mentale weerbaarheid. Casus specifiek waren onder meer afname van pijn en stijfheid, toename in geursensatie, verbeterd evenwicht, verbetering in lopen en minder valincidenten. Opvallend was daarnaast dat er in één casus een duidelijke toename van dyskinesie te zien was zonder dat er sprake was van verandering van de Parkinson medicatie. Dit leek zich in mindere mate ook voor te doen in de andere twee casussen. Dyskinesie wordt gewoonlijk veroorzaakt door fluctuerende levodopaspiegels in een gevorderd stadium van de aandoening. Naast aanbevelingen voor verder onderzoek naar effecten op slaap en welbevinden en relevante meetmethoden, wordt ook aanbevolen om nader te onderzoeken of de toename van dyskinesie gerelateerd zou kunnen zijn aan de HT-behandeling. Het volledige case study rapport kunt u opvragen via het Contactformulier.