Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Platform Healing Touch in Nederland, nov 2019

Doel

1.     Healing Touch in Nederland is een platform van Healing Touch behandelaars, Healing Touch docenten en studenten met als doel om kennis over bioveld therapie te delen.
2.     Het platform Healing Touch in Nederland beheert hiertoe een website https://healingtouch-in-nederland.nlvoor algemene informatie en een besloten ledensite https://leden.healingtouch-in-nederland.nl .
3.     Voor de kosten van de website is het platform afhankelijk van donaties.

Lidmaatschap

4.     Het platform kent leden. De leden zijn Healing Touch Practitioners (HTP) - al dan niet gecertificeerd (CHTP) – en studenten die minimaal module 1 en 2 van de opleiding tot Healing Touch Practitioner volgden bij docenten die aangesloten zijn bij het platform. Het platform vraagt hiervoor eventueel informatie van de bij het platform aangesloten docenten.
5.     Het ledenplatform is besloten. Een aanvraag tot lidmaatschap kan worden gedaan door registratie via de website https://healingtouch-in-nederland.nl . De beheerders van het platform bepalen of iemand als lid wordt toegelaten.
6.     Een geaccepteerd lid ontvangt een wachtwoord voor toegang tot de ledensite van het platform.
7.     Een lid heeft het recht om zijn/haar Healing Touch praktijk op de website te vermelden indien de volledige opleiding tot Healing Touch Practitioner is afgerond bij de docenten die zijn aangesloten bij het platform. De beheerders van het platform bepalen of een praktijk op de website wordt vermeld.
8.     Het Platform kan het lidmaatschap per direct beëindigen wanneer door het handelen van een lid de professionaliteit van Healing Touch in het geding komt dan wel de kernwaarden van het Platform Healing Touch in Nederland worden beschadigd dan wel schade aan het imago van het Platform optreedt.
Opleiding
9.     Het platform Healing Touch in Nederland geeft informatie over de opleiding tot Healing Touch Practitioner volgens het HTI Healing Touch Certificate Program.
10.  Docenten die de opleiding geven dan wel organiseren, zijn ZZP’ers en opgeleid door Healing Beyond Borders in Amerika (https://www.healingbeyondborders.com) . De docenten zijn lid van het platform Healing Touch in Nederland. Het platform heeft geen zakelijke relatie met deze docenten. De docenten leggen verantwoording af aan de moederorganisatie Healing Beyond Borders.
11.  Docenten kunnen gebruik maken van de website voor vermelding van hun cursusprogramma.
12.  De prijs van de modules wordt bepaald door en rechtstreeks betaald aan de docenten en is mede afhankelijk van de hoogte van locatiekosten, reiskosten (buitenlandse) docenten etc.
13.  Het studieboek van de opleiding ‘Grondbeginselen en Beoefening van Healing Touch’ is verkrijgbaar bij de eerste module via de docent. De kosten van het boek zijn afhankelijk van de dollarkoers en kan fluctueren.
14.  Studenten die zich voorbereiden op module 5 ter completering van de opleiding worden in hun praktijkperiode begeleid door mentoren. De mentoren zijn alle lid van het platform Healing Touch in Nederland.
15.  Docenten in opleiding lopen stage bij gecertificeerde docenten. Docenten kunnen een (gedeelte van) een module door een docent in opleiding onder begeleiding laten uitvoeren.

Nieuwsbrief

16.  Het platform Healing Touch in Nederland geeft enkele malen per jaar een nieuwsbrief uit
17.  De nieuwsbrief wordt opgemaakt in mailchimp.
18.  Aanmelding voor de nieuwsbrief kan via het contactformulier op de website https://healingtouch-in-nederland.nl

Privacy

19.  Healing Touch in Nederland slaat voor de volgende doelen persoonsgegevens op.
a.   Bij het opnemen van contact via het contactformulier op de website
b.   Bij aanmelding voor de nieuwsbrief
c.    Bij registratie als lid van het platform
d.   Bij aanmelding voor (een module van) de opleiding
20.  Bezoeken aan onze websites zijn beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website van Healing Touch in Nederland privé is. Deze beveiliging wordt herkend aan het slotje voor de url.
21.  Op de formulieren op de website wordt alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om je adequaat antwoord te kunnen geven, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Gegevens die worden achtergelaten op de website van Healing Touch in Nederland zijn op de servers van Vimexx opgeslagen. De mails staan we op een mailserver. Gegevens voor verzending van de nieuwsbrief worden bewaard in Mailchimp.
22.  Voor aanmelding voor de opleiding wordt toestemming gevraagd voor doorsturing van de persoonsgegevens van de aanmelder aan de docent.
23.  Persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Healing Touch in Nederland, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.
24.  De apparaten waarop de persoonsgegevens beheerd worden, zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Download hier als PDF